Chương trình Tôi Chuyển Hóa

Chương trình Tôi Chuyển Hóa

TÔI CHUYỂN HÓA – TÔI THÀNH CÔNG là một chương trình huấn luyện kỹ năng mềm. Bao gồm nhiều cấp độ từ dễ đến khó. Giúp học viên khơi dậy những năng lực bên trong. Để thành công hơn trong công việc và cuộc sống. TÔI CHUYỂN HÓA nói đến sự nhận ra trong tâm trí. Bắt tay vào thực hành để khiến bản thân thoát ra khỏi giới hạn cố hữu. TÔI THÀNH CÔNG không chỉ nói đến sự thành công trong công việc mà còn cuộc sống bên trong cơ thể và bên ngoài xã hội.

Trí não chúng ta giống như một hạt giống loài cây vĩnh cửu. Có những vĩ nhân đã sống mãi trong tâm trí nhân loại. Vấn đề đặt ra là chúng ta cần học hỏi để có tri thức. Giúp xua tan đám mây mù u ám, nhìn thấy vầng thái dương chói lọi. Chương trình TÔI CHUYỂN HÓA giúp học viên có cơ hội được khám phá bản thân thông qua kinh nghiệm của nhân loại. Các hoạt động của chương trình giúp mô phỏng lại quá trình phát triển, học viên sẽ tự đúc kết giá trị cho riêng mình. Chương trình được phân chia thành nhiều cấp độ khác nhau. Trở thành một lộ trình thành công quan trọng. Vì thế mà phù hợp với mọi đối tượng trong tập đoàn MWG.